Home

De  Dahomey dwergrund
Wellicht dat u nog nooit van dit prachtige ras gehoord hebt.
Via deze website hopen wij u meer te informeren over de Dahomey dwergrunderen.

Nadat wij bij een vriend heuse mini-koeien hadden aanschouwd, duurde het niet lang of het koeienvirus stak ook bij ons de kop op. Met als resultaat dat er in het voorjaar van 2006 twee jonge stierkalveren arriveerden. De een zou onze dekstier worden en de ander als tijdelijk gezelschap erbij.

Onze kudde is in de loop der jaren langzamerhand verder uitgegroeid. Eerst door de aankoop van koeien en later door de geboortes van meerdere prachtige kalveren. Meestal bestaat onze kudde uit een volwassen stier met koeien, pinken en/of kalveren.